استخدام کارگرآشپزخانه،آماده سازی سس،تاپینگ،برگر،پیتزا و…


p-co-s سرپرست آشپزخانه ۸ مدرک تحصیلی کارشناسی حداکثر ۳۵ سال ۱ سال سابقه کار مرتبط p-de-s سرپرست دلیوری ۲ مدرک تحصیلی کارشناسی حداکثر ۳۵ سال ۱ سال سابقه کار مرتبط p-fi-r کاردان حسابداری ۵ مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری حداکثر ۳۵ سال ۱ سال سابقه کار مرتبط p-pc-ri مسئول آماده سازی غذای ایرانی ۵ مدرک تحصیلی کارشناسی حداکثر ۳۵ سال ۱ سال سابقه کار مرتبط p-pc-rs مسئول آماده سازی سس ۵ مدرک تحصیلی کارشناسی حداکثر ۳۵ سال ۱ سال سابقه کار مرتبط p-pc-rt مسئول تاپینگ و خمیرگیری ۵ مدرک تحصیلی کارشناسی حداکثر ۳۵ سال ۱ سال سابقه کار مرتبط p-co-ri مسئول آشپزخانه غذای ایرانی ۶ مدرک تحصیلی کارشناسی حداکثر ۳۵ سال ۱ سال سابقه کار مرتبط p-co-rb مسئول آشپزخانه برگر ۶ مدرک تحصیلی کارشناسی حداکثر ۳۵ سال ۱ سال سابقه کار مرتبط p-co-rp مسئول آشپزخانه پیتزا و پاستا ۶ مدرک تحصیلی کارشناسی حداکثر ۳۵ سال ۱ سال سابقه کار مرتبط p-co-rc مسئول کافی شاپ ۲ مدرک تحصیلی کارشناسی حداکثر ۳۵ سال ۱ سال سابقه کار مرتبط p-sa-r مسئول سالن ۶ مدرک تحصیلی کارشناسی حداکثر ۳۵ سال ۱ سال سابقه کار مرتبط p-pc-ow کارگر جهت شست و شوی مواد غذایی ۶ مدرک تحصیلی دیپلم حداکثر ۳۵ سال – p-pc-oi کارگر آماده سازی غذای ایرانی ۶ مدرک تحصیلی دیپلم حداکثر ۳۵ سال – p-pc-os کارگر آماده سازی سس ۲ مدرک تحصیلی دیپلم حداکثر ۳۵ سال – p-pc-ot کارگر تاپینگ و خمیرگیری ۳ مدرک تحصیلی دیپلم حداکثر ۳۵ سال – p-co-oi کارگر آشپزخانه ایرانی ۱۰ مدرک تحصیلی دیپلم حداکثر ۳۵ سال – p-co-ob کارگر آشپزخانه برگر ۱۰ مدرک تحصیلی دیپلم حداکثر ۳۵ سال – p-co-op کارگر آشپزخانه پیتزا و پاستا ۱۰ مدرک تحصیلی دیپلم حداکثر ۳۵ سال – p-co-oc کارگر آشپزخانه کافی شاپ ۸ مدرک تحصیلی دیپلم حداکثر ۳۵ سال – p-sa-oi کانتر کار ایرانی ۱۰ مدرک تحصیلی دیپلم حداکثر ۳۵ سال – p-sa-ob کانتر کار برگر ۱۰ مدرک تحصیلی دیپلم حداکثر ۳۵ سال – o-sa-op کانتر کار پیتزا و پاستا ۱۰ مدرک تحصیلی دیپلم حداکثر ۳۵ سال – p-sa-oc کانترکار کافی شاپ ۸ مدرک تحصیلی دیپلم حداکثر ۳۵ سال – p-sa-os سالن کار ۱۰ مدرک تحصیلی دیپلم حداکثر ۳۵ سال – صندوقدار ۷ مدرک تحصیلی دیپلم حداکثر ۳۵ سال – p-de-od پیک موتوری (دلیوری) ۱۲ مدرک تحصیلی دیپلم حداکثر ۳۵ سال – p-sa-o کارگر ۴ مدرک تحصیلی دیپلم حداکثر ۳۵ سال – قابل ذکر است افراد متاهل،دارای سابقه کار یا تحصیلات و مدارک داخلی و بین المللی مرتبط و مسلط به زبان نگلیسی در اولویت هستند. خواهشمندیم فقط ساکنین استان تهران و حومه رزومه ارسال نماینداخبار استخدامی و اقتصادی جابتو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرا شده توسط: همیار وردپرس