استخدام 10 ردیف شغلی با حقوق مکفی و بیمه در گروه مهر سهندکارشناس حسابداری  

کد شغل : MSG-J-001

 • جنسیت: آقا ، خانم
 • تعداد نفر: 5
 • میزان تحصیلات :  کارشناس حسابداری
 • سابقه کار : حداقل یک سال

شرایط عمومی :

 • داشتن کارت پایان خدمت (برای آقایان)
 • سلامت کامل جسم و روان
 • محدوده استخدام : تبریز تا عجب شیر

 • حقوق مکفی
 • بیمه


کارشناس متالوژی  

کد شغل : MSG-J-002

 • جنسیت: آقا ، خانم
 • تعداد نفر: 10
 • میزان تحصیلات : کارشناس مهندسی مواد 

شرایط عمومی :

 • داشتن کارت پایان خدمت (برای آقایان)
 • سلامت کامل جسم و روان
 • محدوده استخدام : تبریز تا عجب شیر

 • حقوق مکفی
 • بیمه


کارشناس فروش  

کد شغل : MSG-J-003

 • جنسیت: آقا ، خانم
 • تعداد نفر: 5 
 • میزان تحصیلات : کارشناس مدیریت بازرگانی
 • سابقه کار : حداقل یک سال

شرایط عمومی :

 • داشتن کارت پایان خدمت (برای آقایان)
 • سلامت کامل جسم و روان
 • محدوده استخدام : تبریز تا عجب شیر

 • حقوق مکفی
 • بیمه


کارشناس امور دفتری 

کد شغل : MSG-J-004

 • جنسیت: خانم
 • تعداد نفر: 5 
 • میزان تحصیلات :  کارشناسی 
 • سابقه کار : حداقل یک سال

شرایط عمومی :

 • سلامت کامل جسم و روان
 • محدوده استخدام : تبریز تا عجب شیر

 • حقوق مکفی
 • بیمه


کارشناس مکانیک 

کد شغل : MSG-J-005

 • جنسیت: آقا
 • تعداد نفر: 5 
 • میزان تحصیلات : کارشناسی مهندس مکانیک 
 • سابقه کار : حداقل یک سال

شرایط عمومی :

 • داشتن کارت پایان خدمت (برای آقایان)
 • سلامت کامل جسم و روان
 • محدوده استخدام : تبریز تا عجب شیر

 • حقوق مکفی
 • بیمه


تکنسین مکانیک 

کد شغل : MSG-J-006

 • جنسیت: آقا
 • تعداد نفر: 5
 • میزان تحصیلات : کاردانی مکانیک
 • سابقه کار : حداقل یک سال

شرایط عمومی :

 • داشتن کارت پایان خدمت (برای آقایان)
 • سلامت کامل جسم و روان
 • محدوده استخدام : تبریز تا عجب شیر

 • حقوق مکفی
 • بیمه


تراشکار

کد شغل : MSG-J-007

 • جنسیت: آقا
 • تعداد نفر:  10 
 • میزان تحصیلات :  دیپلم
 • سابقه کار : حداقل یک سال

شرایط عمومی :

 • داشتن کارت پایان خدمت (برای آقایان)
 • سلامت کامل جسم و روان
 • محدوده استخدام : تبریز تا عجب شیر

 • حقوق مکفی
 • بیمه


ماشین کار 

کد شغل : MSG-J-008

 • جنسیت: آقا
 • تعداد نفر: 10 
 • میزان تحصیلات : دیپلم 
 • سابقه کار : حداقل یک سال

شرایط عمومی :

 • داشتن کارت پایان خدمت (برای آقایان)
 • سلامت کامل جسم و روان
 • محدوده استخدام : تبریز تا عجب شیر

 • حقوق مکفی
 • بیمه


 فرزکار

کد شغل : MSG-J-009

 • جنسیت: آقا
 • تعداد نفر: 10
 • میزان تحصیلات : دیپلم
 • سابقه کار : حداقل یک سال

شرایط عمومی :

 • داشتن کارت پایان خدمت (برای آقایان)
 • سلامت کامل جسم و روان
 • محدوده استخدام : تبریز تا عجب شیر

 • حقوق مکفی
 • بیمه


اپراتور تولید

کد شغل :  MSG-J-010

 • جنسیت: آقا
 • تعداد نفر:  50 
 • میزان تحصیلات : دیپلم متالوژی (جهت کار در ریخته گری)

شرایط عمومی :

 • داشتن کارت پایان خدمت (برای آقایان)
 • سلامت کامل جسم و روان
 • محدوده استخدام : تبریز تا عجب شیر

 • حقوق مکفی
 • بیمه
اخبار استخدامی و اقتصادی جابتو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرا شده توسط: همیار وردپرس