استخدام قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش سال ۹۵

قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص)آجا با مدارک کاردانی ،کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های مورد نیاز به صورت افسری پیمانی استخدام می کند.به

ادامه