استخدام شرکت صنایع خم و برش خراسان

  شرکت صنایع خم و برش خراسان در خراسان رضوی جهت تکمیل کاد خود به برشکار، پرسکار و جوشکار نیازمند است. حقوق طبق قانون اداره کار ببا تمام مزایا آدرس: مشهد کیلومتر ۴ جاده قدیم نیشابور، اول جاده ده غیبی، مقابل پرسی گاز، شرکت صنایع خم و برش خراسان تلفن: ۰۹۱۵۲۰۰۲۰۸۰

پاسخ دهید