استخدام منشی تلفنی در اردبیل

  به یک نفر خانم منشی تلفنی آشنا به ورد و اکسل مسلط به تکلم زبان آذری و فارسی و با ظاهر مناسب جهت همکاری در اردبیل نیازمندیم. جهت دریافت وقت مصاحبه با شماره تماس حاصل فرمایید. خانم کاظم زاده شماره تماس: ۳۳۲۴۹۲۲۲

پاسخ دهید